Contact | De Grutto 6 | 7614 LE | Mariaparochie | 06-37598437 | info@tussenwerkenmantelzorg.nl

Tussen Werk en Mantelzorg

Over mij

 bannerJongenVeer en Tussenwerkenmantelzorg


Even voorstellen

Wij zijn Gretha van der Veer, Heidi de Jong en Ria Schlepers. Sinds april 2014 werken we intensief samen op het gebied van werk en mantelzorg.
Al ruim zes jaar adviseren Heidi en Gretha vanuit Jong en Veer (www.jongenveer.nl) bedrijven in het ontwikkelen van een mantelzorgvriendelijk klimaat. De afgelopen jaren kregen meer dan vijftig organisaties het predikaat  mantelzorgvriendelijk. Deze werkgevers willen een volgende stap zetten en hun werknemers ondersteunen in het hanteren van de combinatie werk en zorg. Samen met Ria gaat Jong en Veer in op deze vraag. Ria ontwikkelt  online en offline trainingen voor werknemers met mantelzorgtaken. Deze zijn te vinden op www.tussenwerkenmantelzorg.nl


Onze gedeelde passie


We willen een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van een mantelzorgvriendelijk klimaat binnen organisaties. Een klimaat waarin de werknemer en de werkgever ieder de verantwoordelijkheid neemt om passend rekening te houden met de belangen van de ander. Zodat de werknemer gezond en energiek blijft en optimaal inzetbaar op het werk en thuis.

Onze kijk op werk en zorg

Mensen leven in relatie tot anderen en hebben in deze relaties zorg om elkaar. Ook wanneer er ziekte komt in het leven van een ouder, partner, kind, goede vriend of buur. Een werkgever en werknemer hebben een functionele relatie waarin zij wederkerig geven en nemen. De mantelzorgtaken leiden veelal tot extra belasting en daarbij horende stress bij de werknemer. Hierdoor kan een werknemer soms tijdelijk wat minder geven in het werk. Een sociaal betrokken en op duurzaamheid gerichte organisatie zoekt met de werknemer naar oplossingen op maat. In de relationele ruimte tussen werknemer en werkgever gaat het om het vinden van oplossingen die passend zijn voor beide partijen.  Verlofregelingen en procedures zijn hulpmiddelen.
In het contact tussen mens en mens ligt het antwoord. Aandacht voor mantelzorg leidt op deze manier tot een win-win situatie voor werknemer én werkgever.