Contact | De Grutto 6 | 7614 LE | Mariaparochie | 06-37598437 | info@tussenwerkenmantelzorg.nl

Tussen Werk en Mantelzorg

silhouette

Familiegesprekken

“Ik heb de ziekte niet alleen, ook mijn partner en kinderen zijn er door getroffen”.
Dit hoorde ik onlangs van een goede kennis. Hoe treffend benoemd. De komst van een ziekte of beperking, fysiek of mentaal, beinvloedt niet alleen het leven van de zieke. Het raakt ook het leven van de mantelzorger(s) en de anderen die nauw betrokken zijn. Iedere (mantel)zorgsituatie is anders en kent zijn eigen dynamiek. Het is niet vanzelfsprekend om de impact op ieders leven met elkaar te bespreken.

Mensen krijgen te maken met kleine en grote gebreken als gevolg van ziekte of gewoon ouderdom. Ouders vallen daarbij terug op hun volwassen kind(eren). Het ene kind trekt de zorg naar zich toe, de ander houdt zich afzijdig. De een regelt het praktische en de ander is het luisterend oor. Verschillen in zienswijzen, karakter, plek in het gezin, geschiedenis met de ouders, kunnen aanleiding zijn tot onderlinge irritaties en wrevel. Hoe regel je dan samen met je broer(s) en zus(sen) de zorg en voorkom je gedoe en onderlinge irritaties? Door een familiegesprek eventueel in het bijzijn van je ouders, bespreek je de afzonderlijke wensen en mogelijkheden in de zorg en stem je dit met elkaar af.


Partnergesprekken
Wanneer je partner extra zorg nodig heeft, raakt dit ook de levens van jullie eventuele kinderen/ wederzijdse familie en vrienden. Misschien vraag je jezelf in deze situatie af hoe je gelijkwaardig met je partner om kunt blijven gaan of wat jullie elkaar te bieden hebben in nieuw ontstane situatie? Ben je aan het zoeken hoe je partner zijn of haar ouderrol kan blijven vervullen? In de partnergesprekken zijn dit vragen die je met elkaar bespreekt. Je wisselt met elkaar uit hoe je in de situatie staat, wat je voelt en nodig hebt.


Gezinsgesprekken
Worstel je als ouder regelmatig met de vraag hoe je de andere kinderen aandacht geeft en ruimte biedt om onbezorgd kind te kunnen zijn?
Verlang je er naar om met je partner het verdriet, de pijn en ook de vreugdevolle momenten te delen?
De ziekte van een kind treft alle gezinsleden. Een jong kind houdt rekening met de ziekte van broer/zus en eenmaal volwassen neemt hij of zij vaak de zorg over van de ouders als deze overleden zijn. In de gezinsgesprekken, waarbij ook jonge kinderen deel kunnen uitmaken, spreek je je naar elkaar uit en dat verbindt. De rollen blijven helder: ouders blijven ouders, kinderen blijven kinderen.


Werkwijze
De intake vindt plaats met een of enkele familieleden om de vraag en doel te verhelderen. Al naar gelang de wens en behoefte vinden een aantal gesprekken plaats met het gezin/de familie. Een gesprek duurt anderhalf tot twee uur per sessie.Kosten
De kosten zijn €85,- per uur exclusief 21 % BTW.

 

silhouette