Contact | De Grutto 6 | 7614 LE | Mariaparochie | 06-37598437 | info@tussenwerkenmantelzorg.nl

Tussen Werk en Mantelzorg

Oog voor medewerkers met zorgen thuis

 stress vrouw tekening

Blog van Ria Schlepers, Mantelzorgcoach bij Jong en Veer

Oog voor medewerkers met zorgen thuis

Met een flinke klap sloeg ze de deur van het kantoor achter zich dicht. De leidinggevende verbaasd en ontdaan achterlatend. Wat was er gebeurd, zo raar was de vraag die ze stelde toch niet?
Herkenbaar? Je stelt een in jouw ogen normale vraag en de werknemer reageert als door een wesp gestoken. De reactie is niet passend bij de situatie. Vaak is er dan meer aan de hand.
In dit voorbeeld bleek dat de vrouw stijf stond van de stress. In verband met Corona kon haar zoon met autisme en een verstandelijke beperking niet naar de zorgboerderij. Thuis was er voortdurend strijd tussen hem en de jongere broers. Ze was op. De vraag om van werkdag te ruilen was de druppel.

Oog voor de medewerker …
Medewerkers met mantelzorgtaken thuis vertellen vaak niet wat er speelt. Voor de leidinggevende is de situatie thuis de spreekwoordelijke black box. Er ligt schroom op het bespreekbaar maken van privézaken. Is een medewerker ziek, dan mag een werkgever niet vragen naar de aard en oorzaak van de ziekte. Alleen informeren naar gegevens die noodzakelijk zijn om te kunnen bepalen of zij verplicht is om loon door te betalen en hoe het verder moet met de werkzaamheden. Dat maakt een leidinggevende mogelijk wat voorzichtiger in het vragen stellen over de thuissituatie. Medewerkers hebben een verantwoordelijkheid om inzetbaar te blijven en daarmee aan zet om de thuissituatie bespreekbaar te maken wanneer deze zoveel stress geeft dat ze dreigen uit te vallen. Een leidinggevende heeft er belang bij dat medewerkers inzetbaar blijven en de organisatie blijft bestaan. Zij is vanuit dat belang medeverantwoordelijk voor het bespreekbaar maken van de thuissituatie. Medewerkers verdienen het dat er oog is voor hun welzijn en gezondheid.

…juist In Corona tijd …
Juist nu is dit nodig. Door het thuiswerken komen medewerkers en leidinggevenden elkaar niet of nauwelijks tegen. Medewerkers missen het fysieke contact waarin ze ervaringen kunnen delen en elkaar steunen. Leidinggevenden pikken minder makkelijk signalen van de medewerkers op.
Corona confronteert medewerkers ook met de angst om besmet te raken of de zorgvrager thuis te besmetten. De leidinggevende vraagt zich vervolgens af in hoeverre en hoe ze hieraan tegemoet kan komen. En wanneer je bedrijf werk verliest komt er nog meer spanning en onzekerheid bij.

…vraagt om extra aandacht…
Deze onzekere periode roept bij veel mensen angst en spanning op. Of juist frustratie en irritatie als reactie op de maatregelen. Het anders werken, het regelen van zaken, een andere invulling van de zorg. Op diverse manieren en intensiteit krijgen medewerkers thuis en op het werk te maken met de gevolgen van Corona. Het kost velen van hen meer moeite om staande te blijven.
Natuurlijk zijn er ook medewerkers die een weg hebben gevonden in de effecten van de Corona-maatregelen en die rust ervaren. Voor de meesten geldt echter dat extra aandacht voor hen juist nu nodig is.

… en alert zijn op signalen.
Had de leidinggevende in het voorbeeld de uitbarsting aan kunnen zien komen. Waren er signalen die wezen op toenemende stress? Van een aantal leidinggevenden hoorden we dat medewerkers indirecte signalen afgeven.
Direct en rechtstreeks bespreekbaar maken vindt zelden plaats. Let dus op wanneer een medewerker veel moppert over het werk of stil is tijdens de online teamsessie. Meer weten over signalen? Geef je dan op voor het webinar op 8 juni van 19.30 -20.15 uur.

Plaats reactie