Contact | De Grutto 6 | 7614 LE | Mariaparochie | 06-37598437 | info@tussenwerkenmantelzorg.nl

Tussen Werk en Mantelzorg

Zelfregie

wheel 158028 960 720

Regie houden over mijn leven

 

Hoe behoud ik de regie in de zorg voor mijn naaste? Dat was de centrale vraag voor de bijeenkomst op 31 mei 2017. Wanneer je plotseling of geleidelijk te maken krijgt met extra zorg voor een partner, ouder, kind, broer/zus of vriend(in) staat je leven, in meer of mindere mate, op zijn kop.
Het is een kunst om grip te houden op je leven.

Overleven om regie te houden of…
Vorig jaar eind mei stond mijn leven voor een korte duur even op zijn kop. Mijn partner ging totaal onverwachts onderuit en viel. Achteraf bleek het hart de oorzaak. Twee plotselinge ziekenhuisopnames binnen een week en het overlijden van mijn schoonmoeder zetten mij in de overleefstand.
Ik hield grip op mijn leven door te regelen, te doen en mijn gevoel uit te zetten. Dat ging goed tot mijn zoon belde en vroeg hoe het met mij ging. De tranen rolden over mijn wangen.

Herkennen, erkennen en toelaten van gevoelens om…
Ik raakte even de grip kwijt: de controle over mijn emoties had ik niet meer. Ik voelde de angst en het ongemak over mijn tranen. Het luchtte me echter ook op en het liet me zien dat ik iets had weggestopt. Niet erg, want de overleefstand hielp me om te handelen en mijn man te steunen. Door de gevoelens te herkennen, te erkennen en toe te laten kreeg ik uiteindelijk rust en meer grip op mijzelf.

Zelfkennis te vergroten en daarmee de zelfregie.
Gevoelens toelaten kan in het begin voelen als regieverlies. Het herkennen van de gevoelens bracht me ook zicht op dat wat ik nodig had: rust, geen telefoon, geen ontmoetingen, maar in de veilige cocon weer bij mezelf komen. Gevoelens en behoeften onderkennen en ze serieus nemen. Op die manier vergroot zelfkennis de regie die je hebt over hoe je met de situatie in je leven omgaat. Dat is zelfregie.

Zelfregie
Zelfregie bestaat uit (Movisie): eigenaarschap, eigen kracht, motivatie en contacten. Je bent eigenaar over je eigen leven en de keuzes die je maakt. Je beschikt over eigen kracht: kwaliteiten, kennis en kunde. De motieven voor keuzes komen voort uit jouw persoonlijke waarden, zoals autonomie, zorgzaamheid, ethiek of schoonheid. In de contacten met anderen gaat het om de mate van betekenisvol zijn.
.
En tips voor behoud zelfregie van jezelf en de ander
Neem de ruimte om zelf te bepalen. Wees alert op de ruimte die jij geeft en stimuleer de ander om eigen keuzes te maken. Voorkom betutteling.
Vertrouw op eigen kunnen en expertise in de zorg voor je naaste. Ontwikkel vaardigheden en kennis om de situatie beter te hanteren.
Ken jezelf in hetgeen je belangrijk vindt: je persoonlijke waarden. Zoek activiteiten, met andere mensen, die horen bij je waarden en die je geven wat je nodig hebt.
Deel je zorgen én plezier met anderen: onderhoud en versterk jouw contacten. Koester alle vormen van contact: van het praatje over het weer, samen in stilte vissen of een goed gesprek met een vriend(in).

Plaats reactie